Kajakiem w Krainie Kanałów

W latach 20-tych ubiegłego wieku, utworzono wielki polder zalewowy z systemem kanałów, rowów melioracyjnych oraz śluz, zabezpieczający Szczecin przed zalaniem. Po stronie polskiej, ciągnie się od Widuchowej do samego Szczecina. Jak znamy z historii miasta, przedsięwzięcie jest udane. Obecnie, jest to szybko zarastająca przestrzeń, bardzo mocno zaniedbana, zaś spora część kanałów po prostu zarasta. Ma to też plusy przyrodnicze, gdyż Międzyodrze stało się siedliskiem ptactwa i roślin objętym obszarem ochrony "NATURA 2000" z szeregiem rezerwatów przyrody. Jeśli sam chcesz się przekonać i poznać walory turystyczno-przyrodnicze Międzyodrza, zapraszamy na wspólne wycieczki. Na trasie mamy również dłuższy postój w Siadle Dolnym, na którym możemy uzupełnić napoje i jedzenie w sklepie spożywczym i jak się uda zjeść pyszne pierogi lub krokiety z barszczem domowego wyrobu.

 

Start: 3 maja 2016 r. godz. 11:00, koniec około 16:00-17:00. Początek i koniec okolice Dziewoklicza. Po zjeździe z ul Krygiera (dawna Autostrada poznańska), skręcamy w drogę przed ogrodzeniem pola paintbalowego w lewo i dochodzimy prostopadle do kanału Leśnego.

ILOŚĆ MIEJSC: 19 (10 kajaków, w tym kajaki 2+dziecko)

KOSZT bilet normalny 40,00 osoba, bilet ulgowy 35,00 osoba (dzieci do lat 6 bezpłatnie, jeśli płyną w kajaku rodzinnym 2+1).

ZAPISY: Aby zapisać się na wycieczkę, należy wysłać na adres biuro@kajaki.szczecin.pl  swoje zgłoszenie. W temacie e-maila wpisujemy nazwę wycieczki, datę i godzinę, np. W KRAINIE KANAŁÓW, 17.04.16 godz. 11:00 . W treści zgłoszenia podajemy dane:

  • Imię i nazwisko uczestnika, wiek, miasto/miejscowość (jeśli korzysta z ulgi należy podać z jakiej)
  • Ilość worków wodoodpornych (10,30,50L)
  • Ilość etui wodoodpornych
  • Informację o wieku dziecka w przypadku kajaka 2+1
  • Telefon kontaktowy do Zgłaszającego

Po wysłaniu e-maila ze zgłoszeniem, należy poczekać na potwierdzenie zgłoszenia. W potwierdzeniu wysyłamy indywidualny tytuł wpłaty.

PŁATNOŚCI: Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, czekamy 24 godziny na wykonanie przelewu. Po wykonaniu przelewu, prosimy o wysłanie na nasz adres poczty elektronicznej, potwierdzenia wpłaty. Po tym okresie, przyjmujemy kolejne osoby. Wpłat dokonujemy na  konto: WIKING Robert Filipski ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303 Szczecin Idea Bank 27 1950 0001 2006 0232 0461 0004, w tytule wpisując dane podane w potwierdzeniu zgłoszenia. Pamiętaj, aby na wycieczkę zabrać ze sobą aktualny dokument, uprawniający do ulgi. Zapisu na wycieczkę dokonujemy, w momencie zaksięgowania płatności. Decyduje kolejność dokonanych wpłat – w przypadku przekroczenia liczby miejsc, niezwłocznie wykonujemy przelew zwrotny i informujemy o tym Zgłaszającego. Dokonanie płatności jest automatycznym potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem korzystania ze sprzętu kajakowego podczas spływu oraz Warunkami Uczestnictwa . Na miejscu zbiórki podpisywane jest oświadczenie zapoznania się z podanymi dokumentami i zobowiązanie do ich przestrzegania.

DŁUGOŚĆ TRASY: około 12km

FORMA WYCIECZKI: rekreacyjna z przewodnikiem, dla każdego w formie pętli. Dla uczestników przygotowano trasę rekreacyjną o długości około 12km, którą powinni pokonać nawet początkujący miłośnicy kajakarstwa. Podczas wycieczki nie ścigamy się, lecz podziwiamy walory turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze Międzyodrza.

OPŁATY DODATKOWE: wypożyczenie worka wodoodpornego 10-59 litrów 5,00 , wypożyczenie etui wodoszczelnego na telefon, dokumenty, aparat, laptop do 15″ – 2,00. 

INFORMACJE DODATKOWE: W wycieczce może wziąć udział każda chętna osoba, bez względu na wiek. Decyzję o wydłużeniu/skróceniu trasy podejmujemy na bieżąca w zależności od warunków pogodowych jak i kondycji uczestników. Pokonujemy ją rekreacyjnie i nie ścigamy się pomiędzy sobą. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w wycieczce pod opieką rodziców (opiekunów prawnych). Uczestnicy wycieczki uczestniczą na własną odpowiedzialność. Organizator dołoży wszelkich starań, aby trasa wycieczki była bezpieczna. Impreza odbywa się bez względu na pogodę, lecz może z jej powodu zostać skrócona lub odwołana w trakcie trwania usługi. Wycieczka odbywa się przy minimum 10 osobach.

Start tradycyjnie z okolic  DZIEWOKLICZA. Trasa wycieczki będzie prowadzić po magicznych kanałach Międzyodrza i Odrze m.in. przez; Kanał Kurowski, Przekop Klucz Ustowo, Przecznicę, Żeglicę – Przekop Żeglicki (kanał Kwiatowy). Jest to klasyczna trasa, w formie pętli. Wpływamy z miejsca zbiórki na kanał Leśny. Po przepłynięciu pod mostem skręcamy w lewo, wchodząc w Odrę Zachodnią. Po lewej mijamy kąpielisko Dziewoklicz oraz przystań kajakową PTTK. Za Ustowskim Rowem skręcamy w lewo, przekop Klucz-Ustowo. Dopływamy do śluzy – tutaj krótki odpoczynek na wale. Po odpoczynku wpływamy przekopem na wyspę aby po chwili skręcić w prawo i Przecznicą ruszyć przed siebie. Płyniemy malowniczym kanałem aż do stacji pomp i kolejnej śluzy. Chętni mogą dokonać desantu i zwiedzić przedwojenne relikty. Warto tutaj nadmienić że po lewej stronie będziemy mijać rezerwat przyrody "Kurowskie Błota", gdzie znajduje się stanowisko m.in. orła. Wpływamy na Żeglicę, malowniczo meaundrującą w kierunku południowym. Po drodze możemy podziwiać dziką przyrodę, czasami nawet spotkać się z czaplą. Tuż przed rezerwatem "Kanał Kwiatowy" skręcamy w prawo i wpływamy w przekop Żeglicki. To kolejny bardzo malowniczy kanał na trasie. Powoli spływamy do trzeciej śluzy podczas wycieczki. Przecinamy Odrę i dopływamy do Siadła Dolnego. Czeka na nas tutaj odpoczynek. Na miejscu sklep oraz pyyyyyszne pierogi. Po odpoczynku ruszamy w kiedrunku Dziewoklicza. Tutaj możemy podziwiać prywatne przystanie i rezydencje, rosnące jak grzyby po deszczu na nadodrzańskiej skarpie. Po drodze jeśli się uda zobaczymy perkozy dwuczube.

Pełna oferta, regulamin oraz warunki uczestnictwa na stronie: http://www.kajaki.szczecin.pl/articles.php?article_id=22

Informacja musi krążyć! Podziel się nią na: