mikrogranTy – sfinansujemy Wasze pomysły

Rusza pierwszy w tym roku nabór do programu mikrogranTY, realizowanego przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury. Sfinansujemy Wasze pomysły na realizację małych inicjatyw oddolnych. Zapraszamy do udziału NGO, a także grupy nieformalne! Zgłoś się już dzisiaj!

Co możemy Wam zaoferować

Wiemy, że macie wspaniałe pomysły, i także w tym roku chcemy Wam pomóc i je zrealizować w przestrzeni Szczecina. W tym roku zaplanowaliśmy co najmniej trzy edycje konkursu mikrogranTY w ramach, którego oferujemy: wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł (brutto), wsparcie promocyjne i merytoryczne. W każdej edycji dofinansujemy do dwóch pomysłów. Pierwszy nabór właśnie się rozpoczął i potrwa do 15 maja 2018 r. Kolejny nabór ruszy w czerwcu br. Informacje o kolejnych naborach będą zamieszczane na stronie internetowej oraz profilu FB INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Czas na zrealizowanie Waszego projektu nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Kto może aplikować?

MikrogranTY to inicjatywa oddolna, więc zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60);
  • grupy nieformalne – wystarczy grupa trzyosobowa;

Głównym celem programu pn. „mikrogranTY” jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury działający za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit, włączających i angażujących społeczność lokalną oraz inicjatyw o charakterze interwencyjnym. Obszar realizacji projektu to teren Szczecina. Grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe mogą pochodzić spoza miasta.

Pomoc polega na współudziale w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których brak uniemożliwiłby jej realizację.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć elektronicznie na adres poczty: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl w tytule wiadomości wpisując: „mikrogranTY oferta”. UWAGA! Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych, ani przedmiotów, które nie zostaną wykorzystane przy realizacji inicjatywy.

Nie finansujemy także wynagrodzenia dla pomysłodawcy i/lub koordynatora inicjatywy. Co ważne, wsparcie nie może obejmować kosztów poniesionych przy zakupie środków trwałych, alkoholu, papierosów czy substancji psychoaktywnych. Działanie nie może mieć charakteru zamkniętego i prywatnego, musi być skierowane co najmniej do społeczności lokalnej  (np. wspólnoty osiedlowe, mieszkańcy podwórka, zbiorowości lokalne).  

Wszystkie szczegóły i niezbędne dokumenty, a także opisy poprzednich edycji dostępne są na stronie www.inkubatorkultury.szczecin.pl .


Osoby do kontaktu:

Dorota Kowalewska, tel. 91424 04 64, e-mail: dkowalewska@mediadizajn.pl

Robert Bartłomiejski, tel. 91 424 04 64, e-mail: rbatlomiesjki@mediadizajn.pl

Informacja musi krążyć! Podziel się nią na:

Zostaw komentarz