Sektor 3 Szczecin

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, to miejsce w sercu Szczecina, gdzie lokalne organizacje mogą uzyskać kompleksowe wsparcie. Zaczynając od kwestii merytorycznych i pomocy w zakładaniu i prowadzeniu organizacji, poprzez konsultacje ekspercie i szkolenia, kończąc na udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu (w siedzibie CWOP Sektor3). Wszystko całkowicie nieodpłatnie.

Działanie Sektora 3 od 2010 roku finansowane jest ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz w okresie listopad 2011 – luty 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze wsparcia CWOP Sektor3, do tej pory skorzystało ponad 400 organizacji z terenu Szczecina i najbliższych okolic. Niektóre organizacje regularnie korzystają ze wsparcia Sektora, dzięki czemu mogą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem organizacji oraz znacząco podnieść jakość prowadzonych działań.

CWOP Sektor 3 w liczbach:

Ponad 1430 spotkań w ramach wsparcia bieżącego.

Na miejscu pracownicy Sektor 3 Szczecin są w stanie pomóc w wielu kwestiach związanych z życiem organizacji pozarządowej. Formy promocji, alternatywne formy finansowania działań (fundraising), rozwiązania informatyczne dla NGO, wolontariat, tworzenie i wprowadzanie zmian w statucie, zakładanie organizacji pozarządowej, dokumentacja w KRS i wiele innych. Pracownicy Sektor 3 Szczecin cały czas doszkalają się  w kwestiach ważnych z punktu widzenia lokalnych organizacji.

Wiele organizacji korzysta w sposób regularny ze wsparcia bieżącego oferowanego przez Sektor 3 Szczecin. Dzięki temu są na bieżąco z zagadnieniami formano-prawnymi związanymi z prowadzeniem organizacji pozarządowych. Liczba 1430 spotkań nie uwzględnia spotkań i rozmów które trwały krócej niż 30 minut.

840 godzin szkoleniowych

Wsparcie indywidualne jest ważne, jednak nie można zapominać o szkoleniach i warsztatach grupowych. Przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz aktywnym mieszkańcom oferujemy bezpłatne szkolenia.  Dzięki grupowym zajęciom, uczestnicy mają możliwość zawiązywać nowe partnerstwa lub tworzyć nowe działania z wykorzystaniem nowej wiedzy. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia poruszane podczas wsparcia bieżącego przy rozszerzonym czasie. Do tej pory Sektor 3 Szczecin przeprowadził 840 godzin szkoleniowych, uzbrajając w wiedzę ponad 1500 osób. Tematyka szkoleń jest modyfikowana na bieżąco w oparciu o potrzeby i propozycje otrzymywane od środowiska NGOsów. 

8853,5 godzin udostępnionych sal

Dużym problemem istniejących organizacji jest brak przestrzeni do prowadzenia swoich działań. Aby dać szansę organizacjom, które nie dysponują funduszami do komercyjnego wynajmowania przestrzeni, udostępniamy całkowicie nieodpłatnie 6 pomieszczeń o różnym charakterze. Można w nich prowadzić szkolenia, warsztaty, zajęcia grupowe, konsultacje, spotkania pracownicze, narady. Do dyspozycji są sale:

 • multimedialna (30 osobowa),
 • szkoleniowa (20 osobowa),
 • warsztatowa (10 osobowa),
 • konsultacyjna duża (8 osobowa),
 • konsultacyjna mała (4 osobowa),
 • komputerowa (9 stanowisk do pracy).

Łącznie sale Sektor 3 Szczecin zostały udostępnione na 8853,5 godzin. W naszych pomieszczeniach odbywały się m.in. warsztaty (dla dzieci, młodzieży, seniorów, młodych rodziców), szkolenia

 • 840 godzin szkoleniowych,
 • 8853,5 godzin udostępnionych sal,
 • 1497 osób obserwujących profil na portalu facebook.pl,
 • przekazane 34 500 zł w formie regrantingu na mini wydarzenia realizowane przez szczecińskie organizacje pozarządowe,
 • przekazane 136 000 zł w formie finansowania Indywidualnych Planów Rozwojowych dla organizacji.

Obecnie CWOP Sektor3 jest działaniem realizowanym przez 2 organizacje pozarządowe – Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Do końca 2014 roku, SCWOP Sektor 3 był działaniem 5 organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenia Polites, Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Strona www: www.sektor3.szczecin.pl

Facebook: www.facebook.pl/sektor3szczecin

Twitter: www.twitter.com/sektor3szczecin

Adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl

Telefon kontaktowy: 91-350-82-99

Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00

Realizacja zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” jest finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Realizacja zadania „Inkubator dla Organizacji Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli” była finansowana ze środków Gminy Miasto Szczecin, w latach 2010-2014.

Projekt „Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3″ był finansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2011-2014.

Informacja musi krążyć! Podziel się nią na:

Zostaw komentarz