Zainspiruj się wodą podczas Festiwalu inSPIRACJE 2016

Hasłem tegorocznej 11 edycji Międzynarodowego Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 2016 jest OKSYDAN, odwołujący się do żywiołu wody, wskazujący na fenomen wodnej energii, znaczenia symboliczne i duchowe, jakie niesie zjawisko płynności. Przesłaniem Festiwalu jest otwarcie na wzajemne przepływy, przenikania, na empatyczne budowanie przestrzeni porozumienia dla pozornie odległych artystycznych założeń. Idea ta ma także odzwierciedlenie w koncepcji kuratorskiej Festiwalu, a w zasadzie jego dwóch edycji­ tegorocznej i przyszłorocznej. Są one bowiem wspólnym dziełem dwojga kuratorów Leny Wicherkiewicz i Roba Garretta, tworzą tematyczną i ideową całość skupioną wokół żywiołów wody i powietrza. Dlatego łączymy te dwa festiwale wspólnym podtytułem – Zanurzenie (tegoroczna edycja, jako pierwsza w kolejności, opatrzona jest cyfrą „1”). Aspekt integrujący dotyczy także zewnętrznego oddziaływania Festiwalu, naszym zamiarem jest jego ściślejsze, i wzajemne, połączenie z miastem.

Do tej integrującej funkcji odwołuje się swoim tytułem wystawa główna: "OKSYDAN. Po płynno – empatycznej stronie życia", której autorką jest Lena Wicherkiewicz, prezentująca prace artystów różnych pokoleń, różnej wrażliwości, o odmiennych zainteresowaniach i posługujących się różnymi mediami. To artystyczny projekt mierzący się z niektórymi aspektami natury wodnego żywiołu. Podejmuje zagadnienia charakteru wodnej materii i zjawiska płynności, dotyka symbolicznych związków wody i sfery nieświadomości, domeny kobiecości, odnowy i oczyszczenia, odbicia, przemiany, połączenia. Wystawa pomyślana jest jako płynna przestrzeń porozumienia i doświadczeń – emocjonalnych, estetycznych, konceptualnych, psychicznych. To wystawa przede wszystkim artystów polskich, obejmująca zarówno prace starsze (Anny Buczkowskiej), odnowy/rekonstrukcje wcześniejszych prac (Koji’ego Kamoji’ego, Natalii Janus), realizacje nowe, lecz już prezentowane (Keda Olszewskiego, Marka Angeliniego, Beaty Ewy Białeckiej) oraz premiery, przygotowane z myślą o wystawie (Izabeli Gustowskiej, Leny Szczesnej, Izabeli Żółcińskiej, Olgi Wolniak, Bożki Rydlewskiej, Doroty Buczkowskiej, Anny Brudzińskiej). Odzwierciedlając temat, wystawie nadana zostanie płynna struktura, ruchliwa i zmienna geografia, bez centrów, bez walki, pole subtelnie przenikających się energii, wizji, artystycznych propozycji, zanurzające w doświadczeniu. Płynna, nie zawsze jednak znaczy łagodna – naturą wody są także mroczne, niejasne i niepokojące cyrkulacje.

Artyści biorący udział w wystawie głównej "OKSYDAN": Marco Angelini, Beata Ewa Białecka, Anna Brudzińska, Anna Buczkowska, Dorota Buczkowska, Izabella Gustowska, Dagmara Horab, Natalia Janus – Malewska, Koji Kamoji, Anna Konik, Artur Malewski, Ked Olszewski, Bożka Rydlewska, Lena Szczesna, Małgorzata Wielek – Mandrela, Olga Wolniak, Izabela Żółcińska.

Jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku, integralną częścią inSPIRACJI będzie Konkurs dla Artystów, odbywający się także pod hasłem OKSYDAN / Zanurzenie 1. Zachęcamy artystów do zmierzenia się z wodnym żywiołem w znaczeniu dosłownym i metaforycznym: z jakościami i znaczeniami wodnej materii, płynnością, przepływami, zanurzeniem w doświadczeniu, w życiu, emocjach, w uczuciu jedności ze światem, w zanurzeniu w medialnym środowisku.

Festiwal inSPIRACJE 2016 odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2016 r. w Domu Kultury 13 Muz. Szczegółowy program wydarzeń znajducje się na stronie www.inspiracje.art.pl.

Informacja musi krążyć! Podziel się nią na:

Zostaw komentarz