Biegiem lub z kijkami w Europejskim Tygodniu Urologii

Bieg publiczny pod nazwą „Uro Run 2016” jest imprezą otwierającą szczecińskie obchody tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Urologii, który jest organizowany przez wiodące ośrodki urologiczne w całej Europie w dniach 25 – 30 września 2016r. Jest to działanie mające na celu poprawę świadomości społecznej i popularyzację wiedzy w zakresie najczęstszych schorzeń urologicznych, z głównym naciskiem położonym na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu moczowego oraz męskich narządów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji idei badań przesiewowych. Planowane miejsce to teren Jasnych Błoni (recepcja, start i meta biegu) oraz przyległe tereny Parku im. Jana Kasprowicza (trasa biegu).

Opłata startowa – 20zł (zestaw startowy – koszulka, medal pamiątkowy, numer startowy, napój). Zapisów można dokonywać na stronie www.protiming24.pl/zapisy.html

W wydarzeniu przewidziany jest udział organizacji zajmujących się promocją aktywnego stylu życia oraz propagujących zachowania prozdrowotne. Impreza uzyskała także honorowy patronat Prezydenta Miasta Szczecina, Jego Magnificencji Rektora PUM, Prezesa Polskiego Towarszystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Okręgowej Izby Lekarskiej.

Organizatorem jest zespół Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM.

Informacja musi krążyć! Podziel się nią na:

Zostaw komentarz