Wypłyń kajakiem w poszukiwaniu odyńca

W latach 20-tych ubiegłego wieku, utworzono wielki polder zalewowy z systemem kanałów, rowów melioracyjnych oraz śluz, zabezpieczający Szczecin przed zalaniem. Po stronie polskiej, Ciągnie się od Widuchowej do samego Szczecina. Jak znamy z historii miasta, przedsięwzięcie jest udane. Obecnie, jest to szybko zarastająca przestrzeń, bardzo mocno zaniedbana, zaś spora część kanałów po prostu zarasta. Ma to też plusy przyrodnicze, gdyż Międzyodrze stało się siedliskiem ptactwa i roślin objętym obszarem ochrony "NATURA 2000" z szeregiem rezerwatów przyrody. Jeśli sam chcesz się przekonać i poznać walory turystyczno-przyrodnicze Międzyodrza, zapraszamy na wspólne wycieczki. Niewątpliwą atrakcją na szlaku, będzie unikatowy na skalę światową zwodzony most kolejowy.

CZAS TRWANIA: około 5-7 godzin, w zależności od grupy i warunków atmosferycznych.

START godz. 11:00, koniec około 15:00-17:00. Początek i koniec okolice Dziewoklicza  okolice Dziewoklicza. Po zjeździe z ul Krygiera (dawna Autostrada poznańska), skręcamy przed ogrodzeniem w lewo i dochodzimy prostopadle do kanału Leśnego.

ILOŚĆ MIEJSC: 19 (10 kajaków, w tym kajaki 2+dziecko)

KOSZT: bilet normalny 40,00 osoba, bilet ulgowy 35,00 osoba (dzieci do lat 6 bezpłatnie, jeśli płyną w kajaku rodzinnym 2+1) 

ZAPISY: Aby zapisać się na wycieczkę, należy wysłać na adres biuro@kajaki.szczecin.pl swoje zgłoszenie. W temacie e-maila wpisujemy nazwę wycieczki, datę i godzinę, np. ODYNIEC, 2.04.16, godz. 11:00. W treści zgłoszenia podajemy dane:

  • Imię i nazwisko uczestnika, wiek, miasto/miejscowość (jeśli korzysta z ulgi należy podać z jakiej)
  • Ilość worków wodoodpornych (10,30,50L)
  • Ilość etui wodoodpornych
  • Informację o wieku dziecka w przypadku kajaka 2+1
  • Telefon kontaktowy do Zgłaszającego

Po wysłaniu e-maila ze zgłoszeniem, należy poczekać na potwierdzenie zgłoszenia. W potwierdzeniu wysyłamy indywidualny tytuł wpłaty.

PŁATNOŚCI:   po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, organizator czeka 24 godziny na wykonanie przelewu. Po wykonaniu przelewu, prosimy o wysłanie na nasz adres poczty elektronicznej, potwierdzenia wpłaty. Po tym okresie, przyjmujemy kolejne osoby.. Wpłat dokonujemy na  konto: WIKING Robert Filipski ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303 Szczecin Idea Bank 27 1950 0001 2006 0232 0461 0004, w tytule wpisując dane podane w potwierdzeniu zgłoszenia. Pamiętaj, aby na wycieczkę zabrać ze sobą aktualny dokument, uprawniający do ulgi. Zapisu na wycieczkę dokonujemy, w momencie zaksięgowania płatności. Decyduje kolejność dokonanych wpłat – w przypadku przekroczenia liczby miejsc, niezwłocznie wykonujemy przelew zwrotny i informujemy o tym Zgłaszającego. Dokonanie płatności jest automatycznym potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem korzystania ze sprzętu kajakowego podczas spływu oraz Warunkami Uczestnictwa. Na miejscu zbiórki podpisywane jest oświadczenie zapoznaniu się z podanymi dokumentami i zobowiązanie do ich przestrzegania. 

DŁUGOŚĆ TRASY: około 12km. Przy wariancie wydłużonym trasa ma długośc około 14 km.

FORMA WYCIECZKI: rekreacyjna z przewodnikiem, dla każdego w formie pętli. Dla uczestników przygotowano trasę rekreacyjną o długości około 12km, którą powinni pokonać nawet początkujący miłośnicy kajakarstwa. Podczas wycieczki nie ścigamy się, lecz podziwiamy walory turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze Międzyodrza.

OPŁATY DODATKOWE: wypożyczenie worka wodoodpornego 10-59 litrów 5,00 , wypożyczenie etui wodoszczelnego na telefon, dokumenty, aparat, laptop do 15″ – 2,00. 

INFORMACJE DODATKOWE: W wycieczce może wziąć udział każda chętna osoba, bez względu na wiek. Decyzję o wydłużeniu/skróceniu trasy podejmujemy na bieżąca w zależności od warunków pogodowych jak i kondycji uczestników. Pokonujemy ją rekreacyjnie i nie ścigamy się pomiędzy sobą. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w wycieczce pod opieką rodziców (opiekunów prawnych). Uczestnicy wycieczki uczestniczą na własną odpowiedzialność. Organizator dołoży wszelkich starań, aby trasa wycieczki była bezpieczna. Impreza odbywa się bez względu na pogodę, lecz może z jej powodu zostać skrócona lub odwołana w trakcie trwania usługi. Wycieczka odbywa się przy minimum 10 osobach.

Trasa o długości ok 12km, czas wycieczki do 5 godzin.

Kolejna wycieczka z serii "Weekend z Wiosłem", odbędzie się z Dziewoklicza. Prowadzić będzie po Międzyodrzu w kolejności. Kanał Leśny – Regalica – Obnica – przekop Klucz-Ustowo – Odra – kanał Leśny Jest to klasyczna trasa, standardowo wychodząca z Dziewoklicza w formie pętli. Wycieczka rozpoczyna się na dzikiej plażyczce przed Dziewokliczem. DOJŚCIE – po zjechaniu na Dziewoklicz, przed ogrodzeniem paintballa skręcamy w lewo. Po zwodowaniu kajaków ruszymy na wschód kanałem Leśnym nazywanym również Odyńca – kto pierwszy znajdzie odyńca otrzyma nagrodę. Po minięciu przystani barek transportowych przy Regalicy skręcamy w prawo i płyniemy kanałem Obnica. Docieramy do przekopu Klucz-Ustowo i przecinamy go dopływając do śluzy, gdzie planowany jest odpoczynek. Po odpoczynku wpływamy przekopem w kierunku zachodnim. Dopływamy do Odry i skręcamy w prawo. Mijamy Szeroki Rów (chętni moga go poeksplorować) i docieramy do przystani PTTK  i wracamy na miejsce wypłynięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.kajaki.szczecin.pl/articles.php?article_id=23

Informacja musi krążyć! Podziel się nią na:

Zostaw komentarz